Mikulášská soutěž s Časnaboty
Pravidla soutěže: "Mikulášská soutěž s #CNB”

(Instagram)I. obecná ustanovení


§ 1


1. Tyto předpisy definují podmínky, za kterých se koná soutěž nazvaná „Mikulášská soutěž s #CNB (Instagram)“.
2. Předmětem soutěže je vybrat nejzajímavější odpověď na otázku: „Raději dárky dáváte nebo dostáváte a proč?“ na sociální síti Instagram. Účast v soutěži se rovná přijetí předpisů.

§ 2


Soutěž pořádá TRENDI MAREK WAWRZYCZEK SP. J. ODDZIAŁ W CZECHACH, Elišky Krásnohorské 1298/4 Podlesí, 736 01 Havířov (ČESKá REPUBLIKA), IČO: 04178891, DIČ: CZ6837192 - casnaboty.cz, dále jen „organizátor soutěže“.

§ 3


Soutěž je organizována na území České republiky, na webové stránce Instagram.com na profilu casnabotycz @casnabotycz

§ 4


Soutěž probíhá od 06.12.2020 až 10.12.2020 v 23:59 hodin


II. účastníci soutěže


§ 5


Účastníky soutěže mohou být dospělí, kteří během soutěže zveřejní odpověď v komentáři pod příspěvkem s informacemi o soutěži a provedou soutěžní úkol.

§ 6


Účastníky soutěže nesmí být zaměstnanci nebo osoby, které zůstávají v objednávkovém vztahu nebo v jakémkoli jiném právním vztahu, na který se vztahují ustanovení o zadávání zakázek s organizátorem soutěže a rodinnými příslušníky uvedených osob až do druhého stupně příbuzenství.

§ 7


Zpracování osobních údajů:
Zapojením se do Soutěže (tj. nahráním příslušného příspěvku dle těchto pravidel) soutěžící souhlasí s pravidly této Soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:
- správcem osobních údajů je pořadatel Soutěže;
- účelem zpracování osobních údajů je realizace Soutěže, včetně její organizace, vedení, vyhodnocení, kontroly a předání výher;
- právním základem zpracování je souhlas, který je nezbytný pro účast v Soutěži (souhlas lze kdykoliv odvolat; v takovém, případě však bude účast soutěžícího v Soutěži ukončena);
- doba zpracování osobních údajů je doba od okamžiku zapojení se účastníka do Soutěže do uplynutí 3 měsíců od skončení Soutěže;
- rozsah údajů: údaje z účtu soutěžícího na Instagramu/Facebooku (jméno, příjmení, případně přezdívka), údaje uvedené v odpovědi na zprávu pořadatele soutěžícímu o výhře dle těchto pravidel (jméno, příjmení, adresa) a dále údaje o zapojení se do Soutěže (datum a čas, IP zařízení, ze kterého došlo k zapojení se do Soutěže; soutěžní příspěvek, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace; údaj o věku nad 16 let).
- další informace o zpracování, včetně informací o právech a možnostech jejich uplatnění, jsou pro účastníky Soutěže dostupné v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“.

§ 8


Organizátor informuje, že Soutěž není organizována za účasti, ani sponzorovaného či podporovaného vlastníkem stránek sociálních sítí Facebook, Instagram. Facebook a Instagram jsou registrované ochranné známky společnosti Facebook Inc.

§ 9


Facebook a Instagram Inc. neodpovídají za řádné provedení soutěže. Jakékoli nároky týkající se soutěže by měly být směřovány pouze na organizátora soutěže.


III. pravidla a průběh soutěže


§ 10


1. Odpovědné osoby jmenované organizátorem (dále jen „moderátoři“) dohlížejí na řádný průběh soutěže a udělování cen.
2. Konečný výběr nejlepších odpovědí provede porota složená ze 3 zaměstnanců marketingového oddělení pořadatele soutěže.
3. Porota hlasuje pro výběr 1 vítěze, jehož komentář s odpovědí na sociální síti Instagram bude podle svých preferencí považovat za nejzajímavější.

§ 11


1. Pro vstup do soutěže:
a) přečtěte si pravidla soutěže.
b) sledujte profily @casnabotycz na instagramu
c) dej like soutěžní fotce
d) označte v komentáři 3 přátele a odpovězte na otázku: "Raději dárky dáváte nebo dostáváte a proč?"
2. Odpověď předložená do soutěže se může měnit vizuálně.
3. Cílem soutěže je propagace obchodu casnabotycz.
4. Každý z účastníků soutěže může umístit libovolný počet komentářů.
6. Soutěž bude vyhlášena (zveřejnění výsledků) 11.12.2020.
7. Výsledky soutěže a vítězové budou zveřejněni formou příspěvku na fanpage pořadatele na sociálních sítích Instagram a Facebook a v komentáři pod příspěvkem s informacemi o soutěži. Pořadatel čeká na vítězné aplikace (soukromé zprávy na Instagramu spolu s dodací adresou) do 15.11.2020.
8. Vstupem do soutěže účastníci souhlasí s tím, aby jejich image byla zaregistrována u TRENDI MAREK WAWRZYCZEK SP. J. ODDZIAŁ W CZECHACH, Elišky Krásnohorské 1298/4 Podlesí, 736 01 Havířov (ČESKá REPUBLIKA) - casnaboty.cz za účelem umístění a zveřejnění:
- na webu www.casnaboty.cz
- na sociálních profilech společnosti (FB, Instagram, Snapchat, Twitter atd.)
- marketingové materiály (grafika, bannery, poukázky, letáky atd.).


IV. Ocenění


§ 12


V soutěži bude 1 cena pro 1 vítěze. Cena zahrnuje pár bot vybraných vítězem (www.casnaboty.cz).


V. Závěrečná ustanovení


§ 13


1. Pořadatel neodpovídá za technické problémy vznikající při zadávání soutěžních odpovědí.
2. V případě porušení předpisů mohou odpovědné osoby jmenované pořadatelem vyloučit účastníka v kterékoli fázi soutěže.
3. Ve věcech, na které se nevztahují předpisy, se použijí ustanovení občanského zákoníku.
4. Přihlašování fotografií do soutěže se rovná přijetí podmínek stanovených v těchto předpisech.


Výrobce:
Kód výrobce:
Záruka:
Zobrazit všechny detaily
Zavřít
Načítání karty výrobku

pixel